ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ 11, 12  ರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ‘ಪ್ರಿ-ಯೂನಿಕ್-2017’ ರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಆಗ್ನೇಸ್ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ  ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ‘ಸಮಗ್ರ ನಾಯಕತ್ವ’ ನ್ನು (ಓವರೋಲ್ ಛಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಮುಖ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೂ ಜೋಡಣೆ, ಸಾಬೂನಿನ ಕೆತ್ತನೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಚಿತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೋಲಿಹುಡ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಫೆÇೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಛದ್ಮ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶಾಲಾ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋಂದು ಗರಿ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HomeAbout | NewsSitemap| Contact

Copyright ©2018 www.agnesschoolmangalore.in. Powered by eCreators

Contact Us

St. Agnes School
Bendore
Mangaluru - 575002

Phone:0824-2218233

Mail:stagnesmangalore@gmail.com