ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ - ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂದು ಆಚರಿಸಿ

"Knowledge of languages is the doorway to wisdom" - Roger Bacon

Watch Video : 

Kannada Rajyotsava the festival of Karnataka is celebrated on 1st of November every year to commemorate the birth of state Karnataka. It is a day when the state rejoices in the true spirit of Kannada language. This was the day in 1956 when all the Kannada language- speaking regions of South India were merged to form the state of Karnataka.

With different cultures and regions what is truly remarkable about Karnataka Rajyotsava is it's a celebration of unity and solidarity. Initially starting off as a movement, Aluru Venkata Rao dreamt of the creation of the state of Karnataka in 1905.

Every year this day is acknowledged with great zeal and exuberance with community events, concerts and citizens donning the colours of the flag of Karnataka red and yellow.

St. Agnes CBSE School celebrated Kannada Rajyotsava with great enthusiasm. The students of our school showcased their talent and exhibited their love towards their beloved State Karnataka by enthusiastically participating in different competitions which were conducted virtually for grade 1-5 and offline programme was organised for the students.

The students were able to spread the fragrance of Kannada language with Lighting the lamp, prayer, a spectacular welcome dance, significance of the day and song under the guidance of teachers Dora and Chandrika who were in charge of this event.

The Competitions and Winners list is as follows:

The Management, the Administrator, the Principal and the staff congratulate the winners for their best efforts.

Let us remember the golden heritage of our state and feel proud to be a part of Karnataka. May the spirit of Karnataka stay in the core of your heart.

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language it goes to his heart"- Nelson Mandela.

Happy Karnataka Rajyotsava Day.


 

ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಕೋಟಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣತೆಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ. ಕೋಟಿ ಜನರ ಸವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸುವ ಸೈನಿಕರಾಗೋಣ.ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಗೊಂದು ಕಿರು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ನವಂಬರ್ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ . ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಹಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು . ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನೃತ್ಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ

ಸರ್ವರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Comments powered by CComment

HomeAbout | NewsSitemap| Contact

Copyright ©2018 www.agnesschoolmangalore.in. Powered by eCreators

sound byJbgmusic

Contact Us

St. Agnes School
Bendore
Mangaluru - 575002

Phone:0824-2218233

Mail:[email protected]